Tuesday, 26 October 2021 08:26

Teurlings Internet servicesBunny Face

 

 

 

 

Home

De techniek achter Teurlings.biz

Hostingmogelijkheden

Aanmelden voor een standaard oplossing

Standaard oplossingen:

e-mail beheer

agenda beheer

document beheer

web-hosting

web-winkeltje

web-gebruik analyse

data-hosting

web-fotoboek

MySQL gebruik

DNS beheer

 

werkplek beheer op afstand

 

Missie

Wat is Teurlings.biz?

Hoe werkt het?

Maar hoe pakt u dat dan aan?

Hoe kunt u deelnemen?

Wat kost het?

Wat doet Teurlings.biz niet?

Kan ik mijn oplossing ook elders onderbrengen?

Over Teurlings.biz


 

Teurlings.biz verzorgt internetoplossingen voor particulieren en kleine ondernemers. U bent op zoek naar een methode om u wens, om informatie breder beschikbaar te krijgen, te zien uitkomen maar u hebt niet de technische mogelijkheden of kennis om dit zelfstandig te doen. Teurlings.biz kan u deze (technische) zorgen uit handen nemen en gezamenlijk met u hiervoor een passende oplossing realiseren. Ofwel u uw resultaat zoals u dat voor u zag, maar niet de rompslomp er omheen die het mogelijk maakt.

 

 

 

Missie:

Door het beschikbaar stellen van kennis en kunde op het gebied van informatie, communicatie, internet- en computertechnologie wil Teurlings.biz het Internet voor allen, die deze kennis of middelen niet hebben, breder toegankelijk krijgen.

 

 

 

Wat is Teurlings.biz?

Teurlings.biz is een non-profit organisatie die voor deze en vele andere vragen uitkomst kan bieden. Wij zijn – zoals vele collega’s in de markt – een Internet Service Provider (ISP). Het verschil dat wij maken is a) onze focus is niet financieel gericht maar b) op het gebied van beschikbaarstelling voor het brede publiek. Daarbij kijken we naar de laatste technologische mogelijkheden. De infrastructuur van Teurlings.biz is hiervoor zo ingericht dat innovatieve ontwikkelingen samen komen te werken met de wensen van onze klanten. Dus niet “u kunt het beste dit product gebruiken”. Nee. Meer “uw vraag kan beantwoord worden middels deze producten met deze eigenschappen. Hoe had u het liefst gezien hoe u ermee om wilt gaan werken én hoe het werkzaam moet zijn voor uw doelgroep”.

Binnen Teurlings.biz is een groep van professionals actief die een brede kijk hebben op de mogelijkheden die het Internet biedt alsook de technische oplossingen die daarvoor kunnen worden gebruikt. Zij zijn zich ervan bewust dat er meerdere wegen naar ‘Rome’ leiden en dat iedere wens zo specifiek is dat niet alleen standaard producten dé uitkomst bieden. Teurlings.biz is hierdoor in staat om op eenvoudige wijze uw wens te vertalen naar een oplossing waar u verre van het technisch ‘gedoe’ blijft maar midden in de mogelijkheid ervan bent betrokken. Zo zijn de kernwoorden eenvoud, doelmatigheid en inlevingsvermogen dé eigenschappen van onze professionals. Zo draagt Teurlings.biz o.a. zorg dat uw informatie - conform het begrip 'goed huisvaderschap' - wordt beheert.

 

Neem gerust een kijkje op deze website. U kunt overal bij. Omdat u op de productionele omgeving van Teurlings.biz bent terecht gekomen zijn sommige aspecten echter gepersonaliseerd. Ofwel, de opgeslagen informatie die erachter ligt zijn van specifieke gebruikers welke deze graag afgeschermd willen houden voor diegene die niet tot hun doelgroep behoort. Zonder een geldig toegangsbewijs (of –code) staan deze niet voor u beschikbaar. Op de hoofdpagina staan onze voorwaarden. Er zijn geen misten of maren, valkuilen of onduidelijke (kosten)structuren. Nee. Niets van dat alles. Het is toegankelijk voor iedereen.

 

 

 

Hoe werkt het?

U hebt een idee, gedachte of een lang gekoesterde wens om meer te willen doen dan alleen te surfen op het Internet. U wilt het gaan gebruiken. Niet alleen informatie ontvangen. Nee. Ook informatie beschikbaar stellen voor een geselecteerde groep of het gehele World-Wide-Web. De wereld is niet alleen meer uw eigen woon- of werkkamer. Het is iedere plek waar u maar wilt zijn.

 

 

Maar hoe pakt u dat dan aan?

Allereerst moet in grote lijnen duidelijk zijn wat u wilt. Niet zozeer dat het tot in detail op papier moet staan. Nee. U hebt het (nog) in uw hoofd of hebt het misschien al (enigszins) uitgewerkt. Dus u weet – ongeveer – wat u wilt. Bijvoorbeeld:

·        “Ik wil met mijn familieleden meer genieten van ons pas geboren baby, of vacantie-ervaringen”;

·        “Wij zijn een groep die geografisch te ver van elkaar staan, maar willen graag gezamenlijk werken aan één product.”;

·        “Ik heb een domeinnaam maar wil hierop ook mijn e-mail ontvangen en versturen.”;

·        “Ik ben een zelfstandige maar hoe krijg ik nu een CRM pakket beschikbaar op het Internet opdat ik meer ‘exposure’ heb binnen mijn marktsegment, maar ook eenvoudig mijn diensten hierin kan weergeven?“.

·        “Ik wil meer weten hoe het Internet werkt. Wat er allemaal kan, maar ik heb geen server op het Internet waarmee ik dat kan onderzoeken”.

Gezien de vele mogelijkheden die het Internet biedt, geven bovengenoemde gedachten maar een zeer beperkte weergave van alles wat kan.

 

U staat dus op het punt “wat nu”?

 

 

Hoe kunt u deelnemen?

Om gebruik te kunnen gaan maken van de faciliteiten is het enige dat u hoeft te doen: uw vraag voorleggen aan de webmaster van Teurlings.biz. Hij zal contact met u opnemen om deze vraag verder uit te diepen. Daarbij gaat hij in op:

·        de mogelijkheden die er zijn,

·        welke inspanningen er allemaal worden verwacht,

·        de consequenties die de mogelijkheden voor u betekenen,

·        duidelijk krijgen wat uw vraag precies inhoudt,

·        hoe u het vertaald wilt hebben op het Internet,

·        de doorlooptijd om het te realiseren.

Teurlings.biz gaat van het principe uit dat in gezamenlijkheid duidelijkheid wordt verkregen over de wens en het (te bereiken) resultaat. Het initieel gemaakte resultaat is (dus) niet het eindproduct. Nee. Een resultaat is pas 'af' als u als deelnemer daar over eens bent. Er dus mee kan werken zoals u het had beoogt.

 

 

Wat kost het?

Zoals u leest wordt hierboven niet gesproken over ‘kosten’. Deze zijn namelijk eenvoudig. Iedere participant krijgt aan het einde van ieder jaar een financieel overzicht van de gemaakte kosten + afrekening. Dit zijn alleen de facilitaire kosten (lees: elektriciteitskosten) voor het ‘in de lucht houden’ van Teurlings.biz. Deze kosten worden evenredig verdeeld over alle participanten die dat jaar hebben deelgenomen binnen Teurlings.biz. De 'standaardkosten' van de hardware, software  en oplossingen die Teurlings.biz aanbiedt worden hierin niet weergegeven. Waarom? Deze staan voor iedereen kosteloos ter beschikking.

 

Mocht blijken dat er bijzondere omstandigheden ontstaan, waardoor (extra) kosten worden gemaakt die afwijken van de 'standaardkosten', maar welke van invloed zijn voor/op alle participanten, dan worden alle participanten hiervan - bij het ontstaan ervan - schriftelijk (per e-mail) op de hoogte gebracht. Hierin wordt de reden, de consequentie(s) voor het (wel en niet) maken van de kosten en de financiële consequentie(s), voor het lopende jaar als de opvolgende jaren, uiteengezet. Doorvoering vindt - zoals eerder aangegeven - plaats aan het einde van het jaar.

Om tegemoet te komen aan wensen van sommige participanten is het mogelijk om per half jaar een financieel overzicht + afrekening te krijgen. Iedere participant is vrij om aan het begin van ieder half jaar dit te wijzigen.

 

Teurlings.biz staat u te allen tijde te woord met uw vragen of wensen. Nu kunt u in de loop der tijd additionele vragen hebben, of dat u nieuwe/andere - niet standaard - producten wilt (gaan) gebruiken. Het kan ook voorkomen dat uw vraag niet alleen telefonische of via schriftelijke communicatie kan worden vervuld maar dat een professional in gesprek met u moet gaan. Dit is uiteraard geen probleem, maar Teurlings.biz is een non-profit organisatie omdat haar professionals vrijwillig hun diensten aanbieden. Toch zal de professional de vraag met u doornemen en aangeven wat hiervoor allemaal moet gebeuren. Blijkt dat dit tijdsintensief is (veelal meer dan 1 uur nodig om het te realiseren) dan wordt aan u een vergoeding - per uur - gevraagd.

Waarom? Twee redenen:

1        Binnen Teurlings.biz kunt u de mogelijkheid krijgen om eigenhandig heel veel zelf te doen en

2        De professionals verrichten activiteiten binnen Teurlings.biz vanwege hun liefde voor het vak alsook de mogelijkheid om zelf meer kennis te (kunnen) vergaren. Echter zij doen dit geheel belangeloos en naast hun normale dagelijkse werkzaamheden als ICT professional / consultant.

 

Aan een participant wordt jaarlijks - zoals hierboven beschreven - alleen de facilitaire kosten in rekening gebracht. Één uitzondering hierop zijn specifieke (hardware)kosten die moeten worden gemaakt voor één enkele participant. Het behoeft geen uitleg dat deze aan het begin van de realisatie uitvoerig aan de orde komen. Onze professionals proberen te allen tijde ervoor te zorgen dat u een oplossing krijgt waarvoor geen specifieke (hardwarematige) oplossing vereist is. Mocht dit - in zeer specifieke situaties - echter wel moeten, dan is dit vooraf duidelijk. Deze kosten zijn voor de betreffende participant en vallen niet onder het motto 'evenredig verdeeld over alle participanten'.

 

Participanten kunnen te allen tijde gebruik (gaan) maken van de standaard oplossingen die binnen Teurlings.biz aanwezig zijn. Deze zijn te allen tijde kosteloos. U hoeft dus niet meteen van alle standaard oplossingen gebruik te gaan maken. Nee. U kunt zich hier op ieder moment voor aanmelden. Deze oplossingen zijn snel en eenvoudig voor u ter beschikking te stellen.

 

 

Wat doet Teurlings.biz niet?

Teurlings.biz plaatst geen pop-ups, banners of andere informatie- of reclameboodschappen op uw website. Niks van al dat vervelends. Alles wat u in beheer legt bij Teurlings.biz is en blijft van u. U bepaald ook zelf wat ermee gebeurt, welke informatie u wenst te delen en met wie. Zo ook bent u ook zelf verantwoordelijk voor wat ermee wordt gedaan. In die zin dat Teurlings.biz vele beveiligingen voor u kan inbrengen maar Teurlings.biz heeft geen sturing op diegene waaraan u uw informatie toevertrouwt. Wel kan Teurlings.biz hun 'gedrag' herleiden en aan u beschikbaar stellen. Dit laatste alleen onder strikte voorwaarden en conform de richtlijnen van de Wbp.

 

 

Kan ik mijn oplossing ook elders onderbrengen?

Ja. Mocht u echter uw oplossing willen onderbrengen bij een andere Service provider dan is dat geen enkel probleem. Onze professionals zullen u hierin begeleiden zodat uw product weer volledig functioneert bij uw nieuwe Service provider.

Bij beëindiging krijgt u een financieel overzicht van de tot dan gemaakte kosten + afrekening ervan. Mocht blijken dat voor u als participant specifieke (hardwarematige) oplossingen zijn gerealiseerd, dan krijgt u deze uiteraard mee retour.

 

 


Graag zien wij uw reactie over Teurlings.biz tegemoet. Hiermee kunnen we Teurlings.biz nog beter en toegankelijker maken. Maar bovenal kunnen we hiermee nog beter toewerken waar uw aandacht naar uitgaat en welke specifieke oplossingen (sneller) kunnen worden toegevoegd aan de standaardlijst van oplossingen.

Zou u sponsor willen worden voor Teurlings.biz dan kunt u dit eveneens aangeven bij de webmaster.

 

 
 

© 2004-2009 Marc Teurlings (WebMaster).
All rights reserved.